(+373) 247 2 24 40

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independenţei, 28

Orașul Briceni

Scrieți-ne un mesaj

Autorizația de desființare

Autorizația de desființare (AD)

 

                                    Ce este AD?

AD este un document eliberat de către primărie, prin care se autorizează executarea lucrărilor de demolare, totală sau parţială, a unei construcţii/ amenajări.

 

Care sînt cerinţele pentru obţinerea AD?

Pentru a obţine AD solicitantul depune o cerere la primăria localităţii. La cerere se anexează următoarele documente:

  • extrasul din registrul bunurilor imobile, eliberat de către oficiul cadastral teritorial, planul cadastral şi/sau planul imobilului;
  • proiectul de organizare a executării lucrărilor de desfiinţare, avizat de către arhitectul-şef;
  • buletinul de identitate  (pentru persoanele fizice) sau certificatul de înregistrare (pentru persoanele juridice);
  • expertiza tehnică, în cazul desfiinţării parţiale a imobilului;
  • acordul autentificat notarial al coproprietarilor de imobil/teren, ale căror interesele pot fi afectate nemijlocit în procesul executării lucrărilor de desfiinţare totală sau parţială a imobilului.

 

Care este durata  obţinerii AD?

Primăria emite solicitantului AD în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.