(+373) 247 2 24 40

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independenţei, 28

Orașul Briceni

Scrieți-ne un mesaj

Biblioteca și muzeul

   Str. Independentei, 42

   Biblioteca Publică raională îşi desfăşoară activitatea din anul 1946. Din anul 1976 devine centrul metodologic pentru bibliotecile de toate categoriile şi tipurile din comunitate.  A  reuşit  să creeze un fond de carte de 112,4 mii volume, care ocupă suprafaţa de peste 2 000 m2. Biblioteca include 4 servicii, 2 săli de lectură cu 180 de  locuri  şi realizează  lucrările  necesare  creşterii nivelului de cultură a diferitor categorii de beneficiari, inclusiv copii şi totodată la dezvoltarea suportului informaţional documentar pentru formarea specialiştilor în economie, drept, arte, litere, istorie, filozofie, agricultură, ecologie. De serviciul Bibliotecii beneficiază peste 85 organizaţii şi instituţii de învăţământ (licee, şcoli, şcoala tehnico-profesională, şcoli specializate în arte şi muzică).

      Biblioteca Publică raională este un centru de informare şi documentare important, care asigură toate sferele de activitate din nordul Republicii.

      Noile împrejurări politico-economice condiţionate de reforma administrativ-teritorială ne impune responsabilităţi majore, totodată Biblioteca este un centru social şi cultural pentru categoriile dezavantajate de beneficiari.

      Despre Muzeul oraşului Briceni :      (0:28) (1:52)